Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
 

Syntax and Versification – Annotated Bibliography Harm van Grol

 

Een parallel syntagma: Verkenningen in het grensgebied van versbouw en tekstsyntaxis (Theologische Perspectieven SS 10) (2VM: Bergambacht 2017).

Een inleiding in de klassiek Hebreeuwse versbouw: Verkenningen in het grensgebied van versbouw en tekstsyntaxis (Theologische Perspectieven 11) (2VM: Bergambacht 2015).

De versbouw in het klassieke Hebreeuws: Fundamentele verkenningen. Deel een: Metriek (privately published: Amsterdam 1986).

  

Studies in versification

On the role of versification in the translation of the Psalms (NBV): ‘Psalm en poëzie in de Nieuwe Bijbelvertaling’, in Klaas Spronk a.o. (eds), De Bijbel vertaald: De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften (Meinema: Zoetermeer 2007) 257-271.

On the importance of strophes: ‘De strofische dynamiek van Psalm 26: Een visie op versbouw’, in Janet Dyk a.o. (eds), Psalmen (ACEBT 18) (Shaker: Maastricht 2000) 19-31.

‘Review of Jan Fokkelman, Major Poems of the Hebrew Bible (Vol I), Assen 1998’, in Bibliotheca Orientalia 56 (1999) 702-705.

On syntax as a constituent of prosodic structure (outdated): ‘Clause, Sentence and Versification: A Theoretical and Practical Exploration of the Role of Syntax in Versification, with Isaiah 5,1-7 as Example’, in Eep Talstra/Archibald van Wieringen (eds), A Prophet on the Screen: Computerized Description and Literary Interpretation of Isaianic Texts (Applicatio 9) (VU University Press: Amsterdam 1992) 70-117.

A summary of my dissertation and analysis of Zephaniah 2-3: ‘Classical Hebrew Metrics and Zephaniah 2-3’, in Willem van der Meer/Johannes de Moor (eds), The Structural Analysis of Biblical and Canaanite Poetry (JSOT SS 74) (SAP: Sheffield 1988) 186-206.

An essay on the fundamentals of versification and structure: ‘De exegeet als restaurateur en interpreet: Een verhandeling over de bijbelse poëtica met Ps. 121 als exempel’, in Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 44 (1983) 234-261 en 350-365.

On a strophic form: ‘Paired Tricola in the Psalms, Isaiah and Jeremiah’, in Journal for the Study of the Old Testament 25 (1983) 55-73.

‘De kunst van het lezen: Presentatie en bespreking van Pieter van der Lugt, Strofische structuren in de bijbels-hebreeuwse poëzie’, in Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 42 (1981) 234-245.

 

Text analyses

A study of the literary-stylistic coherence of the Book of Joel including a full prosodic analysis: ‘Conflicting Structures in the Book of Joel and the Superficiality of the Book of the Twelve Prophets’, in Heinz-Josef Fabry (ed.), The Book of the Twelve Prophets: Minor Prophets – Major Theologies (BETL 295) (Peeters: Leuven 2018) 329-350.

A composition-critical study of Psalms 137-145 with notes on the prosodic structure, esp. about Ps 137: ‘Coping with Hellenistic Neighbours: Psalms 137-145: An Initiation into Royal Warriorship’, in Bart Koet/Archibald van Wieringen (eds), Multiple Teachers in Biblical Texts (CBET 88) (Peeters: Leuven  2017), 49-71.

A broad study of 1 Chronicles 16 including prosodic analysis: ‘1 Chronicles 16: The Chronicler’s Psalm and Its View of History’, in Jeremy Corley/Harm van Grol (eds), Rewriting Biblical History: Essays on Chronicles and Ben Sira in Honor of Pancratius C. Beentjes (DCLS 7) (De Gruyter: Berlin 2011) 97-121.

A broad study of Psalm 51 including prosodic analysis: ‘De drie gezichten van Psalm 51’, in Henk Schoot (ed.), Jaarboek 2008: Thomas Instituut te Utrecht (Thomas Instituut: Utrecht 2009) 35-67.

Prosodic analysis of The Psalms in preparation of a new translation of the Bible, resulting in a strophic presentation: De Nieuwe Bijbelvertaling (Uitgeverij NBG: Heerenveen 2004).

Literary stylistic analysis of Lamentations including prosodic analysis: ‘Klaagliederen’, in Jan Fokkelman en Wim Weren (eds), De Bijbel literair: Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (Meinema: Zoetermeer 2003) 401-405.

Prosodic analysis of Isaiah 24-27: ‘An Analysis of the Verse Structure of Isaiah 24-27’, in Hendrik-Jan Bosman/Harm van Grol a.o. (eds), Studies in Isaiah 24-27: The Isaiah Workshop – De Jesaja Werkplaats (OTS 43) (Brill: Leiden 2000) 51-80.

Literary stylistic analysis of Psalm 22 including prosodic analysis: ‘Langs de regels lopen: De strofische compositie van Psalm 22’, in Marcel Poorthuis (ed.), ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ Een interdisciplinaire bundel over Psalm 22 (Ten Have: Baarn 1997) 26-43.

Literary stylistic analysis of Psalm 27,1-6 including prosodic analysis: ‘Psalm 27,1-6: A Literary Stylistic Analysis’, in Janet Dyk (ed.), ‘Give Ear to my Words’: Psalms and Other Poetry in and around the Hebrew Bible: Essays in Honour of Professor N.A. van Uchelen (Kok: Kampen 1996) 23-38.

A broad study of Jeremiah 14,1-15,9 with attention to the combination of prose and poetry: ‘Jeremiah 14,1-15,9: A Situation of Distress and its Hermeneutics. Unity and Diversity of Form – Dramatic Development’, in P.-M. Bogaert (ed.), Le livre de Jérémie: Le prophète et son milieu. Les oracles et leur transmission(BEThL 54) (Peeters: Leuven 1981) 297-342, samen met Wim Beuken.

Literary stylistic analysis of Psalm 6 with a prosodic tryout: ‘Literair-stilistische analyse van Psalm 6’, in Bijdragen: Tijdschrift voor Filosofie en Theologie 40 (1979) 245-264.